GB flag

MapTrends®


Verdien av å vite

Visualisering av bevegelsemønstre


MapTrends® - visuell beslutningsstøtte!


Finn ut mer Last ned brosjyre

 

MapTrends på TV

Rogalands Avis 18.1.2017

Ser_muligheter_i_folks_reisevaner

NRK Rogaland 7.10.2016

Flyttar frå olje til smartby-teknologi - NRK Rogaland - Lokale nyheter, TV og radio

BEDRE FORSTÅELSE AV REISEVANER

Patentert og unik teknologi muliggjør nå visualisering av reisevaner i elektroniske kart. Store datamengder blir lett forståelige i MapTrends® og vil gi sluttbrukeren unik innsikt i hvordan forflytninger skjer.

Ved å analysere historiske data over tid vil visualisering av trender og bevegelse danne grunnlaget for verdifull informasjon som tidligere ikke var mulig. Slik vil planlegging og beslutninger som gjøres være mer treffsikkert og effekten bedre. All data er anonymisert og data som er benyttet er godkjent av datatilsynet.


MapTrends® viser trendene og effekten - før og etter.


Å vite – ikke tro!

Vil du vite mer, ta kontakt med

Pål Flemming Bang

Innovation Manager, Delfi Data

MapTrends® er utviklet i et samarbeid mellom: